TM-AGENCY
Doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc.
Patentový zástupce
Evropský patentový zástupce
Evropský zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory
[ Česky | English ]
 

Nabízené služby:

Ochranné známky a označení původu

 • Zpracování přihlášek ochranných známek pro přihlášení k ochraně v České republice.
 • Zastupování tuzemských i zahraničních klientů ve věci ochranných známek před Úřadem průmyslového vlastnictví v České republiky (ÚPV).
 • Zpracování přihlášek označení původu výrobků a služeb, zastupování klientů před ÚPV.
 • Zpracování přihlášky mezinárodní ochranné známky a zastupování klienta před OMPI a prostřednictvím zahraničních zástupců před národními úřady vyznačených států.
 • Zastupování klientů před OHIM ve věci ochranné známky společenství.
 • Rešerše ochranných známek.
 • Poradenská činnost při návrhu firemního loga a jména firmy (obchodní firma).
 • Poradenská činnost v otázkách a sporech z oblasti průmyslových práv a hospodářské soutěže.
 • Licenční smlouvy.
 • Sledování a vyhodnocování zveřejňovaných označení.
 • Sledování lhůt u zastupovaných ochranných známek.

Průmyslové vzory (ochrana designu)

 • Zpracování přihlášek průmyslových vzorů pro přihlášení k ochraně v České republice.
 • Zastupování tuzemských i zahraničních klientů ve věcech průmyslových vzorů před ÚPV.
 • Zpracování přihlášek označení původu výrobků a služeb, zastupování klientů před ÚPV.
 • Zastupování klientů před OHIM ve věci průmyslových vzorů společenství.
 • Sledování lhůt u zastupovaných průmyslových vzorů.

Užitné vzory

 • Zpracování přihlášek užitných vzorů pro přihlášení k ochraně v České republice.
 • Zastupování tuzemských i zahraničních klientů ve věcech užitných vzorů před ÚPV.
 • Sledování lhůt u zastupovaných užitných vzorů.

Vynálezy - patenty

 • Zpracování přihlášek vynálezů pro přihlášení k udělení patentu v České republice.
 • Zastupování tuzemských i zahraničních klientů ve věcech přihlášek vynálezů před ÚPV.
 • Sledování lhůt u zastupovaných přihlášek vynálezů (patentů).
Kontakt:
Doc.Ing. Jindřich Špaček, CSc.
Patentový zástupce
Evropský patentový zástupce
Evropský zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory

Poštovní adresa:
Svatopluka Čecha 106A
612 00 Brno
Česká republika

Telefon:
+420 737 243 124
Fax:
+420 549 241 398
E-mail:
tm-agency@email.cz